Obchodné podmienky

-Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je:

Eskaweb, s.r.o.
Brišovka 925
Oravská Lesná
029 57

IČO: 46 490 507
DIČ: 2820011326
IČ DPH: SK2820011326

Firma zapísaná v OR na Okresnom súde v Žiline, oddiel Sro, vložka 55890/L.

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: Fio banka,a.s,  2600210430/8330

Mail: info@airbrushshop.sk

(ďalej len predávajúci) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru v internetovom obchode predávajúceho AirbrushShop.sk.

-Kupujúci  je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a zaplatila za služby alebo tovar na stránkach www.airbrushshop. Objednávateľ musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje. Všetky objednávky realizované prostredníctvom www.airbrushshop.sk sú záväzné.

- Kupujúci svojou záväznou objednávkou súhlasí s týmito obchodnými a aj s reklamačnými podmienkami internetového obchodu www.airbrushshop.sk


Dodanie tovaru a dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky objednávateľa za dohodnutú cenu. Ku každej objednávke bude priložená faktúra.

Tovar bude kupujúcemu dodaný do 2-4 dní od zadania objednávky. Avšak vyhradzujeme si právo na dodanie tovaru do 10 pracovných dní od zaslania objednávky, pri tovare, ktorý nie je na sklade. V niektorých prípadoch sa doba dodania môže predlžiť na 20 dní. O tejto situácii budeme zákazníka informovať mailom alebo telefonicky.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania objednaného tovaru zavinené doručovateľom a za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom.

Objednávateľ sa zaväzuje prevziať si zásielku a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.


Doprava a cena

-Tovar zasielame Slovenskou poštou a kuriérskou službou GLS.

Cena dopravy Slovenskou poštou: - pri platbe na dobierku 3€

                                                                 - pri platbe vopred prevodom na účet 2€

 

Cena dopravy kuriérskou službou DPD: - pri platbe na dobierku 4,5€

                                                                         - pri platbe prevodom naúčet 4,5€

 

Pri objednávkach odosielaných mimo Slovenskú republiku, alebo po dohode so zákazníkom si vyhradzujeme právo upravovať cenu dopravy individuálne.

Pri objednávke, odoslanej poštou, s hodnotou tovaru do 10 euro, bude účtovaná suma poštovného 3 eura aj pri platbe prevodom na účet.


Záruka a reklamačné podmienky

- Na všetok tovar predávaný cez internetový obchod www.airbrushshop.sk, poskytujeme plnú záruku 2 roky. Na striekacie pištole Fengda dávame rozšírenú záruku až 3 roky. Na striekacie pištole Harder a Steenbeck a Iwata je záruka 5 rokov. Za oprávnené reklamácie preberáme plnú zodpovednosť a budeme ich riešiť k Vašej čo najvyššej spokojnosti. Výnimkou je iba tovar, u ktorého životnosť je kratšia ako zákonná lehota pre dĺžku záruky (tesnenia, ihly...a pod.)

Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar ihneď po jeho doručení.  Ak je zistené mechanické poškodenie obalu, kupujúci je povinný skontrolovať stav tovaru. V prípade poškodenia tovaru je povinný  vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu alebo na Slovenskej pošte ešte pri preberaní tovaru!
Zodpovednosť za poškodenie tovaru v priebehu prepravy nesie dopravca a u neho si tiež bude kupujúci uplatňovať škodu. Kupujúci je povinný si pred prvým použitím výrobku preštudovať návod na obsluhu. V prípade, že dôjde k poškodeniu tovaru v dôsledku nesprávneho použitia, zodpovednosť nesie vždy kupujúci.
Záruka je obmedzená iba pre bežné opotrebovanie veci alebo dielov ich používaním. Kratšia životnosť niektorých výrobkov alebo dielov nemožno považovať za vadu a teda ich nie je možné ani reklamovať.

Pri reklamácii musíte tovar dodať kompletný, tak ako Vám bol doručený od predávajúceho na náklady odosielateľa. Tovar neposielajte späť na dobierku, táto nebude vyzdvihnutá. Pokiaľ bude doručený tovar nekompletný, zašleme Vám ho späť s požiadavkou na úhradu poštovného. K tovaru musí byť priložená originál alebo fotokópia faktúry. Vaša reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní od doručenia tovaru na našu adresu. O priebehu reklamácie budete informovaný telefonicky, mailom alebo písomnou formou listom.

V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o zasielateľskom a podomovom predaji v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu, ak tovar vráti najneskôr do 14 dní od doručenia nepoškodený, nepoužitý a zabalený v originálnom obale. Pričom rozhoduje dátum doručenia a dátum odoslania na pečiatke Slovenskej pošty. Tovar sa musí poslať doporučene, nie na dobierku. Dobierka nebude prevzatá. K objednávke musí byť priložená kópia faktúry a formulár pre "odstúpenie od zmluvy". Ak uz bola objednavka uhradená, predavajúci je povinný vrátiť plnú kúpnu cenu kupujúcemu najneskôr do 14 dní.Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.airbrushshop.sk uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinného od 01.07.2013)

Záverečné ustanovenia


Všetky vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť v prípade potreby.

Tieto špecifické obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.3.2015